Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 19-01-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 837/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 19-01-2021
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 159/20
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Wiemann
Data: 19-01-2021
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 521/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 19-01-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:55
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII Kp 558/20
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Macur
Data: 19-01-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 724/20
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Szewczyk-Kowalska
Data: 19-01-2021
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 142/20
Skład orzekający: Przewodniczący Lidia Iwanowska
Data: 19-01-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1488/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 19-01-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 248/20
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 19-01-2021
Sala: 101_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 378/20
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Górniak
Data: 19-01-2021
Sala: 19, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 692/20
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Łukomska-Kurek