Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 03-06-2020
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
odwołana
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 289/20
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Landyszkowska
Data: 03-06-2020
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2713/19
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski
Data: 03-06-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1510/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jerzy Nowak
Data: 03-06-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1545/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jerzy Nowak
Data: 03-06-2020
Sala: 101_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:50
odwołana
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 834/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Maślanka
Data: 03-06-2020
Sala: 19, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 493/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Łukomska-Kurek
Data: 03-06-2020
Sala: 101_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1304/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Maślanka
Data: 03-06-2020
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 163/19
Skład orzekający: Przewodniczący Mirosław Iwanowski
Data: 03-06-2020
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 752/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 03-06-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2546/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jerzy Nowak