Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 15-06-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 283/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 15-06-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 742/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 15-06-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1232/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 15-06-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 626/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 15-06-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2035/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 15-06-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 843/20
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Macur
Data: 15-06-2021
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1174/20
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Szewczyk-Kowalska
Data: 15-06-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 973/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 15-06-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 114/21
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 15-06-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 304/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk