Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 22-10-2020
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:25
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 289/20
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 22-10-2020
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1203/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 22-10-2020
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 396/20
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 22-10-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:35
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 311/20
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 22-10-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 503/18
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 22-10-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2846/17
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 22-10-2020
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:45
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 698/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 22-10-2020
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2248/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 22-10-2020
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1532/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 22-10-2020
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1367/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko