Rodzina 500+

Rada Ławnicza

Rafał Jaworski - przewodniczący - telefon 605 653 637

Edward Wielogórski - z-ca przewodniczącego

Bogusław Kasztel - II z-ca przewodniczącego

Barbara Maciaszek

Dorota Talarczyk

Wanda Romanowska

Maria Buczacka

Maria Golczyk

 

Kontakt z Radą można nawiązać za pośrednictwem adresu mailowego: lawnicy@zielona-gora.sr.gov.pl