Rodzina 500+

SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw

I Wydział Cywilny

Jacek Antoszewski  
Agnieszka Borodziuk delegowany do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
Małgorzata Budrewicz-Macholak  
Joanna Górniak-Ponoś  
Anna Grasza  
Marcin Grochmal  
Jarosław Kasperowicz Przewodniczący Wydziału
Piotr Krawczak Pełnomocnik kooordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego
Anna Kulik  
Jerzy Nowak Z-ca Przewodniczącego Wydziału, Wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
Anna Pasek-Gazda Prezes Sądu
Iwona Petryszyn  
Magdalena Świetlik delegowany do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Koordynator ds współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych
Kamila Wiemann  

II Wydział Karny

Katarzyna Belamri  
Grzegorz Bujewicz  
Dorota Butrym-Hyrsz  
Małgorzata Dobiecka-Woźniak Kierownik sekcji wykonawczej, Pełnomocnik Prezesa Sądu do kontaktów z mediami
Adam Gepart Przewodniczący Wydziału
Monika Olejnik  

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Ewa Blachowska Przewodniczący wydziału
Renata Dąbrowska  
Grażyna Landyszkowska  
Barbara Nowak sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady lecznicze osób z zaburzeniami psychicznymi
Aleksandra Piechocka  
Aleksandra Sikora sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady lecznicze osób z zaburzeniami psychicznymi
Bartosz Żok  

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Lidia Iwanowska Przewodniczący wydziału
Ewa Niezabitowska  

V Wydział Gospodarczy

Wojciech Górniak Przewodniczący Wydziału
Anna Lichacz-Bujko Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Ewa Maślanka  
Mateusz Mordal Asesor Sądowy
Adrianna Popadiuk Asesor Sądowy

VII Wydział Karny

Weronika Gil Wiceprezes Sądu , Kierownik sekcji wykonawczej
Tomasz Holeniewski  
Katarzyna Łukomska-Kurek Koordynator ds współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych
Anna Macur Przewodniczący wydziału
Liwia Olszewska  
Monika Wilczyńska  

IX Wydział Egzekucyjny

Przemysław Wojnicz Przewodniczący Wydziału

Referendarze

Anna Borzym VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Anna Bruzda I Wydział Cywilny
Katarzyna Ciesielska VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Mariola Cieślik VI Wydział Ksiąg Wieczystych PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU KW
Jan Głuch VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Witold Ignaszewski VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Anna Kaliciak VII Wydział Karny
Agnieszka Kamińska VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Mateusz Kiszczeński I Wydział Cywilny IX Wydział Egzekucyjny
Alicja Kosińska II Wydział Karny
Małgorzata Ługowska-Szpruta V Wydział Gospodarczy
Monika Malarz-Troczyńska VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Elżbieta Molska VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Aleksandra Nowierska-Szewczyk V Wydział Gospodarczy
Michał Orłowski VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Mariusz Ostrowski I Wydział Cywilny
Hanna Rauchut-Wdowińska VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Marcin Rosak IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Wydział Rodzinny
Katarzyna Stasiukiewicz VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Monika Syroka I Wydział Cywilny
Karolina Śliwińska VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU KRS
Paweł Świetlik V Wydział Gospodarczy
Izabela Wilk VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego