Rodzina 500+

Wybory ławników

W 2015 r. odbyły się wybory ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze – do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W 2019 r. nastąpią wybory ławników na kolejną kadencję 2020-2023.