Rodzina 500+

Oddziały

Uwaga !!!

Pisma procesowe, w tym pozwy oraz wnioski, należy składać w formie papierowej poprzez Biuro Podawcze lub za pośrednictwem poczty.

 

Biuro Obsługi Interesantów
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel/fax 683220310

tel. 683220378

mail: informacja@zielona-gora.sr.gov.pl

 

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału: Dorota Danisz
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel. 683220315
fax 683220317

mail: dorota.danisz@zielona-gora.sr.gov.pl

mail: administracja@zielona-gora.sr.gov.pl

 

Oddział Finansowy
Główny Księgowy: Marzena Jesionowska-Mitros
Kierownik Oddziału: Sylwia Gregorczuk
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel/fax 683220329

mail: marzena.jesionowska-mitros@zielona-gora.sr.gov.pl

mail: sylwia.gregorczuk@zielona-gora.sr.gov.pl

Oddział Kadr
Kierownik Oddziału: Beata Walczak
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel. 683220376
fax 683220317

mail: beata.walczak@zielona-gora.sr.gov.pl

mail: kadry@zielona-gora.sr.gov.pl

 

Oddział Gospodarczy (zamówienia oraz remonty - NIE wydział)
Kierownik Oddziału: Angelika Sułek
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel. 683220365 fax 683220319

mail: gospodarczy@zielona-gora.sr.gov.pl