Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
19.10.2020

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 884/20

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Krystiana Dominika Woźniaka w sprawie I C 884/20.

 
29.07.2020

Zarządzenie w sprawie Sygn. akt I C 232/18

Sygn. akt I C 232/18

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 9 lipca 2020 r.

 
15.05.2020

Wezwanie w sprawie Sygn. akt VII K 95/17, Dep-r 5/17.

Wezwanie w sprawie Sygn. akt VII K 95/17, Dep-r 5/17.

 
26.09.2019
 
16.07.2019

ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny informuje

 
15.07.2019

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny informuje