Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
29.07.2020

Zarządzenie w sprawie Sygn. akt I C 232/18

Sygn. akt I C 232/18

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 9 lipca 2020 r.

 
27.07.2020

Zawiadomienie w sprawie II K 958/19

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 958/19 (2 Ds. 295.2018 Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze).

 
15.07.2020

Zawiadomienie w sprawie II K 188/20

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 188/20      (1Ds. 139.2017 Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze),

 
15.05.2020

Wezwanie w sprawie Sygn. akt VII K 95/17, Dep-r 5/17.

Wezwanie w sprawie Sygn. akt VII K 95/17, Dep-r 5/17.

 
26.09.2019
 
16.07.2019

ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny informuje