Rodzina 500+

KRS

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

 

informuje, iż 26 stycznia 2018 r. uchwalono zmianę ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.398).

 Od dnia 15 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE należy składać tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Elektroniczny dostęp do KRS https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/

 

Złożenie sprawozdania finansowego on-line: https://ekrs.ms.gov.pl/

  Instrukcja składania podpisu kwalifikowanego w portalu eKRS

  • Instrukcja tworzenia i obsługi konta w portalu eKRS
  • FAQ Najczęściej zadawane pytania
  • Instrukcja użytkownika

 

POMOC - Dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ 

POMOC - Centrum Wsparcia Informatycznego

Tel. 71/748-96-00

  

Ostrzeżenie

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

 

Informacja dla interesantów

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych informuje, że nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy "Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego", który podaje adres Czerniakowska 71, 00-715, Warszawa. Podmiot ten przesyła "Zawiadomienia" o "uruchomieniu usługi umożliwiającej pobieranie odpisów z KRS" po wniesieniu aktywacyjnej "opłaty administracyjnej 400 PLN w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia".

Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych. Jednocześnie informujemy, iż osoby które otrzymały takie druki nie są zobowiązanie do wniesienia opłaty.

 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

w Zielonej Górze 65-365 Zielona Góra ul. Kożuchowska 8

Godziny pracy wydziału

poniedziałek    7:00-18:00

wtorek-piątek  7:00-15:00

Dzień przyjęć interesantów: czwartek w godz. 9.30 – 12.30

 

BIURO PODAWCZE KRS:

Udzielanie informacji w sprawach: tel. 68/322-02-62     lub     68/322-02-53   lub    68/322-02-56

 

CZYTELNIA KRS zamawianie akt: 

Godziny pracy: 9:00-14:00

tel.68/322-02-60

e-mail: krs.czytelnia@zielona-gora.sr.gov.pl

 

MONITOR SĄDOWY I GOSPODACZY Punkt Przyjmowania Ogłoszeń

Urszula Adaszek - tel./fax 68/322-02-54

 

RP-7 - Informacja o miejscu przechowywania akt osobowych

Urszula Adaszek - tel./fax 68/322-02-54

 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze - https://www.archiwum.zgora.pl/

Zasoby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze - https://www.archiwum.zgora.pl/p,82,zasob

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - https://www.archiwa.gov.pl/pl/archiwa-pa%C5%84stwowe/43-archiwa-pa%C5%84stwowe

Sieć archiwów państwowych - https://www.archiwa.gov.pl/pl/archiwa-pa%C5%84stwowe/43-archiwa-pa%C5%84stwowe

 

CENTRALNA INFORMACJA

Barbara Jeżewska-Głuch - tel. 68/322-02-53

 

Informacja z rejestru RH-B

Barbara Jeżewska-Głuch - tel. 68/322-02-53

 

 

Przewodniczący Wydziału: Referendarz Sądowy Karolina Śliwińska

Godziny przyjęć interesantów: czwartek 9.30-12.30

     

Kierownik Sekretariatu: Wioletta Brudło

tel. 68/322-02-63

e-mail: krs@zielona-gora.sr.gov.pl

 

Zastępca Kierownika Sekretariatu: Eliza Lewicka

tel./fax 68/322-02-87

 

Opłaty w KRS

 

Wpis      - do Rejestru Przedsiębiorców – 600 zł

Zmiana  - w Rejestrze Przedsiębiorców – 350 zł.

Złożenie - dokumentów do akt KRS – 40 zł

 

Wpis i zmiana w Rejestrze Stowarzyszeń – zwolnieni z opłaty

 

KONTO dochodów budżetowych

NBP OO/ Zielona Góra 49 1010 1704 0015  3122 3100 0000

w tytule opłaty należy wpisać: 

 

w przypadku podmiot wpisanego do KRS, posiadający nr KRS:

WPISZ: KRS + nr KRS podmiotu, dla którego wnoszona jest opłata

 

w przypadku pierwszego wpisu,

WPISZ: KRS + 1 WPIS + NAZWA PODMIOTU, dla którego wnoszona jest opłata

 

 

 

PRZYDATNE LINKI

 

Formularze wniosków wykorzystywanych w krs

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

 

Najczęściej zadawane pytania

https://ms.gov.pl/pl/krs-ems-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

 

Zgłaszanie błędnego działania serwisu internetowego

https://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/dane-kontaktowe-w-konkretnych-sprawach/redakcja-serwisu-internetowego/

 

Wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w KRS

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu