Rodzina 500+

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 26, poz. 156), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

Wszelkie informacje znajdują się na stronie:

 

https://www.e-sad.gov.pl/