Rodzina 500+

LICYTACJE KOMORNICZE

 
13.04.2021

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 849/19 - 5.05.2021

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości

 
13.04.2021

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości Km 1563/20 - 28.05.2021

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

 
13.04.2021

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 200/20 - 6.05.2021

Obwieszczenie o licytacji ruchomości 

 
02.04.2021

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Km 696/18 - 14.05.2021

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 
02.04.2021

Opis i oszacowanie ułamkowej części nieruchomości Km 1168/20 - 29.04.2021

Opis i oszacowanie ułamkowej części nieruchomości

 
29.03.2021