Rodzina 500+

Postępowania do 61.500 złotych

 
08.04.2021

Zakup bonów towarowo-żywnościowych dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze na 2021 rok

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

 
15.03.2021

Najem powierzchni na potrzeby składowania akt sądowych (archiwum) oraz przechowywania dowodów rzeczowych

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Nowy termin składania ofert 23.03.2021 godz. 13:00