Rodzina 500+

Stały Punkt mediacyjny – informacje dla mediatorów

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza mediatorów do podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia dyżurów w celu prowadzenia promocji mediacji lub prowadzenia spotkań informacyjnych na następujących warunkach:

-        Mediatorzy wpisani na listy stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych mogą deklarować gotowość do prowadzenia spotkań informacyjnych oddzielnie od gotowości sprawowania dyżuru w ramach promocji mediacji.

-        Mediatorzy nie wpisani na listę stałych mediatorów mogą deklarować gotowość sprawowania dyżuru w ramach promocji mediacji

 

W punkcie mediacyjnym mediatorzy uczestniczący w dyżurach mogą prowadzić mediacje w sprawach skierowanych do mediacji przez Sąd.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Stałego Punktu Mediacyjnego określa Zarządzenie  nr 4/18 Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałego punktu mediacyjnego oraz pokoju wysłuchań małoletnich w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze (link do zarządzenia oraz załączników).

 

Zgłoszenia do udziału w dyżurach i spotkaniach informacyjnych należy składać na formularzach stanowiących załączniki do powyższego zarządzenia

 

W sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Punktu należy się kontaktować z Odziałem Administracyjnym Sądu - tel. 68 322-0-315/318 e-mail: administracja@zielona-gora.sr.gov.pl.