Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
26.10.2023

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

 
26.10.2023

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

 
23.08.2023

Mediacja. Broszura informacyjna dot. mediacji.

Broszura informacyjna nt. mediacji oraz projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”

 
13.07.2023

Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Informatyzacji i Rejestrów
Sądowych podjęło decyzję o zachowaniu strony internetowej
www.si-dla-sprawiedliwosci.gov.pl oraz o jej rozwinięciu w stronę poświęconą rozwojowi
szeroko rozumianych informatycznych usług sądowych.

Sztuczna inteligencja dla sprawiedliwości (www.si-dla-sprawiedliwosci.gov.pl)