Rodzina 500+

Bezpieczeństwo i porządek w sądzie

W dniu 12 grudnia 2023 r. zostało wydane zarządzenie nr 7/23 Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.