Rodzina 500+

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. 

 

Zalety mediacji:

- poufność

- bezstronność i neutralność mediatora

- pomoc mediatora w porozumieniu się z drugą stroną

- wypracowanie ugody uwzględniającej potrzeby stron uczestniczących w sporze

 

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Lista stałych mediatorów wpisanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

 

Przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze został ustanowiony Koordynator do spraw mediacji:

SSO Beata Reichert 
tel. 068 32 20 134
e-mail: beata.reichert@zielona-gora.so.gov.pl

Więcej informacji na stronach:

 

W celu promocji i rozpowszechniania informacji o mediacji przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze działa Stały Punk Mediacyjny.

W stałym punkcie mediacyjnym odbywają się dyżury mediatorów w celu:

a)     przedstawiania każdemu zainteresowanemu idei i zasad prowadzenia mediacji

b)    przeprowadzania spotkań informacyjnych w postępowaniach cywilnych na podstawie art. 183 8 § 4 kodeksu postępowania cywilnego,

c)     przeprowadzenia mediacji skierowanej przez Sąd.

 

Więcej informacji o Stałym Punkcie Mediacyjnym - Kliknij tutaj 

Informacje dla mediatorów - Kliknij tutaj

 

 

 

Kalendarz mediacji  - Kliknij tutaj