Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1791/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 12-12-2019
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 703/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 12-12-2019
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 519/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1076/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Pasek-Gazda
Data: 12-12-2019
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 928/17
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 12-12-2019
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1040/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1306/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Pasek-Gazda
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 219/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 3_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 12:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 1264/19
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 12-12-2019
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 894/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski