Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
16.11.2018

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze poszukuje osoby zainteresowanej zatrudnieniem w ramach umowy na czas określony na zastępstwo

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

poszukuje osoby zainteresowanej zatrudnieniem w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa urzędnika sądowego w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 
13.11.2018

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referendarza sądowego do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Nr konkursu: OK/KON/102/6/18

                                                                                                                        

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

spełniających wymagania formalne

na stanowisko referendarza sądowego

do Sądu Rejonowego w Zielonej  Górze

 

 
07.11.2018

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/7/18

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

NA STAŻ URZĘDNICZY

 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 246 j.t.) :

 

 
17.10.2018

Informacja o wyniku naboru na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/5/18

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

na staż urzędniczy

na stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego)
do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

 

 
10.10.2018

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko stażysty

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/5/18

 

                                                                                                                        

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

 

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy

na stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego)
do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

 
09.10.2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego

Nr konkursu : OK/KON/102/6/18

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

 

I. Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na trzy wolne stanowiska referendarza sądowego w wymiarze 1 etatu do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2,  65-069 Zielona Góra.