Rodzina 500+

KRS

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

informuje, iż 26 stycznia 2018 r. uchwalono zmianę ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.398).

 Od dnia 15 marca 2018 r.

 SPRAWOZDANIA FINANSOWE należy składać tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

Elektroniczny dostęp do KRS - https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/

Złożenie sprawozdania finansowego on-line: https://ekrs.ms.gov.pl/

  Instrukcja składania podpisu kwalifikowanego w portalu eKRS

  • Instrukcja tworzenia i obsługi konta w portalu eKRS
  • FAQ Najczęściej zadawane pytania
  • Instrukcja użytkownika

 Dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/  - POMOC

  

Ostrzeżenie

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

 

Informacja dla klientów

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych informuje, że nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy "Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego", który podaje adres Czerniakowska 71, 00-715, Warszawa. Podmiot ten przesyła "Zawiadomienia" o "uruchomieniu usługi umożliwiającej pobieranie odpisów z KRS" po wniesieniu aktywacyjnej "opłaty administracyjnej 400 PLN w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia".

Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych.

Jednocześnie informujemy, iż osoby które otrzymały takie druki nie są zobowiązanie do wniesienia opłaty.

 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze

65-365 Zielona Góra ul. Kożuchowska 8

 

 

Godziny pracy wydziału

poniedziałek    7:00-18:00  

wtorek-piątek  7:00-15:00

 

Biuro Podawcze: tel. 68/322-02-62

Udzielanie informacji w sprawach: tel. 68/322-02-62

Dzień przyjęć interesantów: czwartek w godz. 9.30 – 12.30

 

CZYTELNIA - zamawianie akt:  tel./fax 68/322-02-60

Godziny pracy: 9:00-14:00

e-mail: krs.czytelnia@zielona-gora.sr.gov.pl

 

RP-7 - Informacja o miejscu przechowywania akt osobowych

tel./fax 68/322-02-54

 

Przewodniczący Wydziału: Referendarz Sądowy Karolina Śliwińska

Godziny przyjęć interesantów: czwartek 9.30-12.30

     

Kierownik Sekretariatu: Wioletta Brudło

tel. 68/322-02-63

e-mail: krs@zielona-gora.sr.gov.pl

 

Zastępca Kierownika Sekretariatu: Eliza Lewicka

tel./fax 68/322-02-87

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZWIĄZANE Z RUCHEM SPRAW

 

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń

Urszula Adaszek

 tel./fax 68/322-02-54

 

Centralna Informacja

Informacja z rejestru RH-B

Urszula Adaszek,

tel. 68/322-02-53

 

KONTO dochodów budżetowych

NBP OO/ Zielona Góra 49 1010 1704 0015  3122 3100 0000

w tytule opłaty należy wpisać: KRS i nr KRS podmiotu, dla którego wnoszona jest opłata

 

STRONY INTERNETOWE

 

Formularze wniosków wykorzystywanych w krs

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

 

Najczęściej zadawane pytania

https://ms.gov.pl/pl/krs-ems-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

 

Zgłaszanie błędnego działania serwisu internetowego

https://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/dane-kontaktowe-w-konkretnych-sprawach/redakcja-serwisu-internetowego/

 

Wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w KRS

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu