Rodzina 500+

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze został ustanowiony Koordynator do spraw mediacji:

SSO Beata Reichert 
tel. 068 32 20 134
e-mail: b.reichert@zielona-gora.so.gov.pl

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości 

Listy mediatorów opublikowane przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO OTWARCIA

STAŁEGO PUNKTU MEDIACYJNEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze uprzejmie informuję, iż z dniem 1 kwietnia 2018 r. zostanie utworzony stały punkt mediacyjny w budynku Sądu Rejonowego przy PI. Słowiańskim 12 w Zielonej Górze (pokój nr 302, III piętro, tel. 683259519) - zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze nr 4/18 z dnia 30 marca 2018r.

Dyżury mediatorów rozpoczynają się z dniem 9 kwietnia 2018 r.

Mediatorzy, którzy zgłosili chęć współpracy, w najbliższych dniach otrzymają drogą elektroniczną informację o dostępie do terminarza spotkań informacyjnych, w którym zamieszczone będą informacje o dyżurach oraz o wyznaczonych spotkaniach informacyjnych.

W razie jakikolwiek wątpliwości czy uwag, prosimy o kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze (tel. 68 322-0-318; oa@zielona- gora.sr.gov.pl).

Jednocześnie Sąd Rejonowy w Zielonej Górze dziękuje Mediatorom, którzy do tej pory zgłosili chęć współpracy z Sądem Okręgowym oraz Rejonowym w Zielonej Górze w zakresie promowania mediacji.

W dalszym ciągu istnieje możliwość nadsyłania deklaracji w sprawie współpracy.  

Kalendarz mediacji  - Kliknij tutaj