Rodzina 500+

Mediacje

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ma przyjemność poinformować o planowanym otwarciu w budynku Sądu Rejonowego przy Pl. Słowiańskim 12 w Zielonej Górze stałego punktu mediacyjnego w dniu 18 stycznia 2018 r.

Celem tej inicjatywy będzie propagowanie zarówno samej idei mediacji, jak również przeprowadzania spotkań informacyjnych, o których stanowi art. 1838 § 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Niewątpliwie istnienie takiego punktu umożliwić może prowadzenie działalności mediacyjnej, w szczególności w aspekcie informacyjnym i w ten sposób dotarcie do jak najszerszego grona osób, które skłonne są skorzystać z pozasądowej ścieżki rozwiązywania sporów.

Przewiduje się w związku z tym, że obsadę tego punktu stanowić będzie lubuskie środowisko mediatorów i dlatego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze poszukuje osób gotowych do współpracy w tym zakresie.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu na spotkanie organizacyjne w dniu 18 stycznia 2018 r., o godzinie 13.00 w sali „Pokój mediacji” (na III piętrze) w budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 12 w Zielonej Górze.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze został ustanowiony Koordynator do spraw mediacji:

SSO Beata Reichert 
tel. 068 32 20 134
e-mail: b.reichert@zielona-gora.so.gov.pl

 Więcej informacji na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości 

Listy mediatorów opublikowane przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

Liczba wyświetleń: 4807
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12