Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 


UWAGA!!!

W związku z działaniami związanymi 
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa 

 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze informuje, iż wyznaczone 
w tutejszym Sądzie

rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone do 30.04.2020 r. zostają odwołane

- wyjątkiem są sprawy tzw. pilne, wymienione w § 3 ust. 2 Zarządzenia Prezesa Sądu nr 13/2020, w tym rozprawy, które będą się odbywały                     w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich, w szczególności:

- z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

- sprawy o umieszczenie w domu pomocy społecznej, w szpitalu psychiatrycznym

- sprawy, w których niezbędne jest rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia na rozprawie,

w sytuacjach wątpliwych należy kontaktować się z sekretariatem III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (tel. 68 32-59-508) oraz sekretariatami pozostałych wydziałów, celem uzyskania potwierdzenia o zniesieniu terminu rozprawy.

Od dnia 16 marca 2020 r. kontakt z Sądem jest możliwy tylko i wyłącznie drogą elektroniczną oraz telefoniczną.  Biuro Podawcze Sądu Rejonowego, Kasa, Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych, Biuro Podawcze KRS, Biuro Obsługi Interesanta obsługują interesantów jedynie w formie zdalnej.

Istnieje możliwość pozostawienia dokumentów i wniosków (bez potwierdzenia złożenia) w budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 2 oraz w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego przy ul. Kożuchowskiej 8 – w godzinach 7.15-14.45.

Opłaty należy uiszczać wyłącznie na rachunki bankowe, których numery znajdują się na stronie internetowej Sądu.

Od dnia 16 marca 2020 r. zamknięte są Czytelnie akt w budynku głównym Sądu i w budynku KRS.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze nr 13 z dnia 25.03.2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Sadu Rejonowego w Zielonej Górze od 25 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 13/2020

Wprowadza się pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Sądu w celu uniemożliwienia wstępu tym, co do których istnieje podejrzenie istnienia choroby zakaźnej. W przypadku stwierdzenia u osoby wchodzącej do budynku Sądu temperatury powyżej 37,5° C lub też wykazującej inne objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, osoba ta będzie musiała natychmiast opuścić budynek Sądu. O zaistniałym incydencie pracownik ochrony niezwłocznie zawiadomi Prezesa i Dyrektora Sądu, a także skład orzekający w przypadku, gdy chodzi o osobę wezwaną lub zawiadomioną przez Sąd w związku z rozpoznawaną sprawą.

Kontakt z Sądem drogą:

-      korespondencyjną:

Pl. Słowiański 2

65-069 Zielona Góra

-      elektroniczną bądź telefoniczną:

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze:

68 322 0 310

sad.rejonowy@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział I Cywilny:

68 322 0 371

cywilny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział II Karny

68 322 0 349

karny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

68 325 95 04

rodzinny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

68 325 95 24

pracy@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział V Gospodarczy

68 325 95 12

gospodarczy@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział VI Ksiąg Wieczystych

68 322 0 381

kw@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział VII Karny

68 322 0 303;

68 322 0 394

7-karny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział VIII Gospodarczy KRS

68 322 0 262;

68 322 0 253

krs@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział IX Egzekucyjny

68 322 0 339

egzekucyjny@zielona-gora.sr.gov.pl

 

Numery kont bankowych:

49 1010 1704 0015 3122 3100 0000 – opłaty od pozwu, opłaty za wpisy i odpisy, kary, grzywny i koszty sądowe w sprawach, pozostałe opłaty w sprawach  z wyjątkiem zaliczek sądowych

86 1010 1704 0015 3113 9800 0000 – zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza itp.

 

Opłaty i formularze dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w zakładce „Informacja dla Petenta”:

http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/

 

Przydatne informacje zostały również zamieszczone na stronie Informacje dla petentów.

Poniżej zamieszczamy również przekierowania, do których zachęcamy korzystać.

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=319

Konta bankowe - http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=126 – konta, na które można dokonywać wpłat

Portal informacyjny - https://portal.poznan.sa.gov.pl/#/login - elektroniczny dostęp do informacji o sprawie

Portal orzeczeń - http://orzeczenia.zielona-gora.sr.gov.pl/ -  elektroniczny dostęp do orzeczeń

e-Polak potrafi! https://www.gov.pl/web/epolakpotrafi - załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

Załatw sprawę - https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zalatw-sprawe1

Usługi dla obywatela - https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela

Profil zaufany - https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 


 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze mieści się w czterech budynkach. Dla Państwa wygody poniżej zamieściliśmy informacje o lokalizacjach poszczególnych budynków oraz o jednostkach organizacyjnych w nich się znajdujących.

W budynku głównym przy Placu Słowiańskim 2 znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

- Kierownictwo Sądu Rejonowego

- Oddział Administracyjny

- Oddział Finansowy

- Oddział Kadr

- Oddział Gospodarczy

- Oddział Informatyczny

- Wydział I Cywilny

- Wydział II Karny

- Wydział VI Ksiąg Wieczystych, w tym Oddział Centralnej Informacji KW

- Wydział IX Egzekucyjny

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

W budynku przy Placu Słowiańskim 5 znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

- Wydział VII Karny

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

W budynku przy Placu Słowiańskim 12 znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

- Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

- Wydział III Rodzinny i Nieletnich

- Wydział V Gospodarczy

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

W budynku przy ulicy Kożuchowskiej 8 znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

- Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w tym Oddział Centralnej Informacji KRS oraz Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego