Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-03-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 07:40
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 873/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 20-03-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 07:50
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 106/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 20-03-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 605/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 20-03-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:15
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 16/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 20-03-2018
Sala: 17, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 71/18
Skład orzekający: Przewodniczący Izabela Świetlicka
Data: 20-03-2018
Sala: 105A, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1484/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 20-03-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 523/17
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 20-03-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 983/16
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 20-03-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 781/17
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 20-03-2018
Sala: 16, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 613/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Macur