Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-01-2019
Sala: 509, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 200/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 17-01-2019
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:20
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 515/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 17-01-2019
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 827/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 17-01-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 3153/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 17-01-2019
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 790/17
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 17-01-2019
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 255/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 17-01-2019
Sala: 29, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII 2Ko 1083/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Wilczyńska
Data: 17-01-2019
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 687/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Data: 17-01-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 763/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 17-01-2019
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 729/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski