Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-01-2020
Sala: 509, pl. Słowiański 2
Godzina: 07:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 401/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Olejnik
Data: 17-01-2020
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:00
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2494/19
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 17-01-2020
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:10
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2605/19
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 17-01-2020
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:10
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 817/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Macur
Data: 17-01-2020
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:15
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 911/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Landyszkowska
Data: 17-01-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1488/19
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Wiemann
Data: 17-01-2020
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:15
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII Kp 538/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Macur
Data: 17-01-2020
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:20
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 768/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Macur
Data: 17-01-2020
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 494/19
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 17-01-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1224/19
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Wiemann