Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-08-2017
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 844/17
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gorgiel
Data: 17-08-2017
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 367/17
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gorgiel
Data: 17-08-2017
Sala: 3, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 1044/16
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 17-08-2017
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 257/11
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gorgiel
Data: 17-08-2017
Sala: 102, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 708/14
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 17-08-2017
Sala: 103, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 355/16
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 17-08-2017
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:05
 
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 412/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 17-08-2017
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:05
 
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 211/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 17-08-2017
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:05
 
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 315/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 17-08-2017
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:10
 
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 617/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko