Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 03-04-2020
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1223/19
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Wiemann
Data: 03-04-2020
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 33/20
Skład orzekający: Przewodniczący Lidia Iwanowska
Data: 03-04-2020
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2233/19
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 03-04-2020
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2571/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jerzy Nowak
Data: 03-04-2020
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:15
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 398/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska
Data: 03-04-2020
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:30
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 39/20
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska
Data: 03-04-2020
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:30
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 808/19
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 03-04-2020
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 327/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 03-04-2020
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:40
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 6/20
Skład orzekający: Przewodniczący Lidia Iwanowska
Data: 03-04-2020
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:50
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2281/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Szewczyk-Kowalska