Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-05-2018
Sala: 103, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 371/17
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 23-05-2018
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 24/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 23-05-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 175/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jerzy Nowak
Data: 23-05-2018
Sala: 102, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 313/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Budrewicz-Macholak
Data: 23-05-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:40
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 409/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 23-05-2018
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1724/15
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 23-05-2018
Sala: 102, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2063/17
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Budrewicz-Macholak
Data: 23-05-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 81/18
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Nowak
Data: 23-05-2018
Sala: 103, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 308/16
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 23-05-2018
Sala: 17, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII W 626/17
Skład orzekający: Przewodniczący Izabela Świetlicka