Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 19-11-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:05
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2236/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-11-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:10
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 700/17
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-11-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 958/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-11-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2355/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-11-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2356/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-11-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:25
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2357/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-11-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:25
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2358/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-11-2018
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:30
odwołana
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 112/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Leszczyński
Data: 19-11-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2359/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-11-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2360/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal