Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 07:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 1244/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 12-12-2019
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 339/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 12-12-2019
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 762/19
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 12-12-2019
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1301/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 12-12-2019
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 383/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 12-12-2019
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 846/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 12-12-2019
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1380/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 12-12-2019
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:50
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 309/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 12-12-2019
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1444/19
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 12-12-2019
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 795/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk