Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-07-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:20
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 231/17
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 20-07-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 73/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 20-07-2018
Sala: 509, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 105/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 20-07-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:45
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 309/16
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 20-07-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 154/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 20-07-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1256/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Kulik
Data: 20-07-2018
Sala: 509, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 284/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 20-07-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 169/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 20-07-2018
Sala: 103, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:15
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 157/18
Skład orzekający: Przewodniczący Lidia Iwanowska
Data: 20-07-2018
Sala: 502, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:20
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2382/17
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Butrym-Hyrsz