Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 25-03-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:10
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 3052/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-03-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 3229/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-03-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 3335/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-03-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:25
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2243/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-03-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2244/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-03-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:35
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2559/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-03-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 2560/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-03-2019
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:40
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 400/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 25-03-2019
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:45
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 286/19
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 25-03-2019
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 242/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza