Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 14:15
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 350/18
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 12-12-2019
Sala: 101_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 14:15
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 963/19
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Górniak
Data: 12-12-2019
Sala: 101_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 14:20
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 525/19
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Górniak
Data: 12-12-2019
Sala: 101_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 14:25
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 111/19
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Górniak
Data: 12-12-2019
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 14:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 1078/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska