Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
16.12.2016

Meble i telefony komórkowe na sprzedaż

Informuje si ę, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze   posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku, wycofane z eksploatacji, wg załączonej listy. Cena sprzedaży poszczególnych pozycji sprzętu podana jest w ostatniej kolumnie wykazu.  

Meble na sprzedaż

 

Informuje si ę, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze   posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku, wycofane z eksploatacji, wg załączonej listy. Cena sprzedaży poszczególnych pozycji sprzętu podana jest w ostatniej kolumnie wykazu.  

 Podmioty prawne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia ( mebli itp.) mogą zgłaszać pisemne oferty na ich zakup do dnia 23.12.2016 w pokoju nr 410a, IV piętro, Pl. Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, lub faxem.   Numer faxu: 683220317    O nabyciu   będzie decydowała kolejność zgłoszeń na model sprzedawanej rzeczy

 Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności w tym także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 Sprzedawca nie udziela gwarancji na przedmiot umowy.

 Informacje o stanie technicznym sprzętu można uzyskać pod nr telefonów:  683220319

+

SKŁADNIKI  PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

+                                                                                                        

 

 

Lp.

 

Nazwa składników majątkowych

 

Rok zakupu

 

 

Cena  brutto

 

1

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

2

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

3

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

4

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

5

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

6

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

7

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

8

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

9

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

10

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

11

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

12

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

13

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

14

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

15

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

16

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

17

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

18

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

19

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

20

Telefon komórkowy Nokia C-5

2014r.

40,00

21

Krzesła obrotowe  -60 szt.

 

1996-2009

10,00

22

Biurka komputerowe -4szt

1997

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót