Rodzina 500+

Postępowania do 30 tys. euro

 
20.12.2017

OBSŁUGA SERWISOWA DRZWI AUTOMATYCZNYCH W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY PL. SŁOWIAŃSKIM 2 na 2018 i 2019 rok

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie

 

 
20.12.2017

ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU BUDOWLANEGO w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze na 2018 i 2019r

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie

 

 
14.12.2017

Dostawa pieczątek biurowych na 2018 i 2019 rok

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

 
13.12.2017

Odnowienie oprogramowania kopii zapasowej.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

 
12.12.2017

WYKONANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH na 2018 i 2019 rok

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

 
12.12.2017

WYKONANIE KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH - 2 szt. na 2018 i 2019 rok zainstalowanych Pl. Słowiański 2

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: