Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
19.07.2016

Stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Jerzym Waszczyńskim

I Ns 1096/10

OGŁOSZENIE

 

   Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny prowadzi w sprawie I Ns 1096/10 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Jerzym Waszczyńskim, zmarłym 3 lutego 2010r. w Zielonej Górze, ostatnio stale zamieszkałym w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy wzywa, aby ewentualni spadkobiercy, w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o jego nabyciu.

« powrót