Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
17.08.2016

Postępowanie upadłościowe Marii Jaworskiej i Zdzisława Jaworskiego – osób fizycznych, V GUp 9/16

 

Obwieszczenie

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Jaworskiej i Zdzisława Jaworskiego – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych w Zielonej Górze (sygn. akt V GUp 9/16) zawiadamia, iż wyznaczył termin przetargu na dzień 2 września 2016 r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12, sala numer 113. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (dom jednorodzinny) położona w Zielonej Górze przy ul. Stajennej 21 (osiedle Raculka) na działce nr 837, 838, 839/2 o łącznej powierzchni 745 m2, za cenę 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) dla których Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą  ZG1E/00056401/4. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy V GUp 9/16, u syndyka oraz na stronie www.syndyk-bernacki.pl.

« powrót