Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
17.08.2016

Postępowanie upadłościowe Joanny Tyczyńskiej - osoby fizyczn, sygn.akt V GUp 14/16

  OBWIESZCZENIE

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Tyczyńskiej zam. w Szprotawie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  PESEL 81112809723( sygn.akt  V GUp 14/16 ) zawiadamia że ukończono opis i oszacowanie udziału upadłej w nieruchomości, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego – komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  Joanny Tyczyńskiej PESEL 81112809723 zam. w Szprotawie (sygn.akt V GUp 14/16) zawiadamia, że sporządzona została lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pl. Słowiański 12 pok.115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  o sporządzeniu  listy wierzytelności, każdy wierzyciel  umieszczony na liście może składać  sędziemu – komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samy terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami.

« powrót