Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
03.10.2016

Przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika: COMPUTEC S. A.

Przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika:
COMPUTEC S. A.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 23 września 2016 r. w sprawie o sygnaturze V GR 6/16  otworzył przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika: COMPUTEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, ulica Sikorskiego 9 (66-200 Świebodzin), KRS 0000126382.

Na sędziego – komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Biskupa. Na nadzorcę sądowego wyznaczono spółkę ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000591282.

Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. 2015 poz. 978 z późn. zm ), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział X Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Postępowanie układowe toczy się pod sygnaturą V GRp 2/16.

« powrót