Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
04.11.2016

Ogłoszenie o wyznaczeniu kuratora uczestniczki postępowania Albiny Niewiarowskiej

Ogłoszenie o wyznaczeniu kuratora

OGŁOSZENIE

  

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Joanny Konopka, pracownika Sądu Rejonowego w Zielonej Górze do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze  nieznanych spadkobierców uczestniczki postępowania  Albiny Niewiarowskiej w sprawie z wniosku Miasta Zielona Góra  - Dyrektora DPS dla Kombatantów im. Jana  Lembasa w Zielonej Górze o zezwolenie na złożenie do depozytu.

Sygn. Akt I Ns 372/16  

« powrót