Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
15.11.2016

Postępowanie upadłościowe „AGROCHAMP” sp. z o.o.

Postępowanie upadłościowe „AGROCHAMP” sp. z o.o.

OBWIESZCZENIE

  

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym „,AGROCHAMP” sp. z o.o. Grupa Producentów  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suwałkach, sygnatura akt V GUp 22/16, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pl. Słowiański 12 informuje, iż został sporządzony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego, a w terminie tygodnia od obwieszczenia można wnosić do sędziego - komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

« powrót