Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
09.11.2016

Plan podziału funduszy Huty Szkła Wymiarki S.A.

Plan podziału funduszy Huty Szkła Wymiarki S.A.

OBWIESZCZENIE

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Huty Szkła Wymiarki S.A. w Wymiarkach KRS 0000039314 Sygn.akt V GUp 6/13 zawiadamia, o wyłożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy.  Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Zielonej Górze pl.Słowiański 12 (pokój 115) i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

« powrót