Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
13.04.2018

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U.
z 2014r. poz.400 tj.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

 
12.04.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na trzy stanowiska asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 
05.04.2018

Winiki konkursu na wolne stanowisko asystenta sędziego

WYNIKI KONKURSU na wolne stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 
27.03.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO - etap II

LISTA  KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy
do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 
19.03.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  ogłasza nabórkandydatów na staż urzędniczy   na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo archiwisty w Krajowym Rejestrze Sądowym) Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

 
16.02.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.