Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 13-08-2020
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:10
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 290/20
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 13-08-2020
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:10
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 120/20
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 13-08-2020
Sala: 113_Budyne,
Godzina: 08:10
Wydział:
Sygnatura sprawy: V. GU 205/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 13-08-2020
Sala: 113_Budyne,
Godzina: 08:10
Wydział:
Sygnatura sprawy: V. GU 19/20
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 13-08-2020
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:20
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1461/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 13-08-2020
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 594/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 13-08-2020
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:30
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 145/20
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 13-08-2020
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2767/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 13-08-2020
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 57/20
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 13-08-2020
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GCps 10/20
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko