Rodzina 500+

Edukacja prawna

 

 

 

 

 

Umowy (2 godziny lekcyjne)

 

pt. 8-55-9.40

 

29.09.2017

oraz

6.10.2017

 

pt. 8.00-9.35 2 godz. lekcyjne

 

29.09.2017

lub

6.10.2017

 

Prawo konsumenckie

 

pt. 8-55-9.40

 

20.10.2017

lub

27.10.2017

 

pt. 8.50-9.35

i pt. 9.40-10.25 2 godz. lekcyjne

 

13.10.2017

lub

20.10.2017

Prawo spadkowe

 

pt. 8-55-9.40

 

17.11.2017

lub

24.11.2017

 

pt. 8.50-9.35

i pt. 9.40-10.25 2 godz. lekcyjne

 

27.10.2017

lub

3.11.2017

Małżeństwo, rodzicielstwo i władza rodzicielska

Odpowiedzialność osób nieletnich za czyny zabronione

pt. 8-55-9.40

 

8.12.2017

lub

15.12.2018

 

pt. 8.50-9.35

i pt. 9.40-10.25 2 godz. lekcyjne

 

10.11.2017

lub

17.11.2017

Prawo pracy –umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

pt. 8-55-9.40

 

8.01.2018

lub

15.01.2018

 

 

 

Zasady dochodzenia roszczeń i rozpoznawania innych spraw przed sądem (postępowanie cywilne) – 2 godziny lekcyjne

pt. 8-55-9.40

 

26.01.2018

oraz

2.02.2018

 

 

pt. 9.40-11.20 2 godz. lekcyjne

 

8.12.2017

lub

15.12.2017

Odpowiedzialność za czyny zabronione

Proces karny (2 godziny lekcyjne)

 

pt. 8.00-9.35 2 godz. lekcyjne

 

5.01.2018

lub

12.01.2018

 

Bezpieczeństwo w Internecie

 

pt. 8-55-9.40

 

13.04.2018

lub

20.04.2018

 

pt. 8.50-9.35

i pt. 9.40-10.25  2 godz. lekcyjne

 

19.01.2018

lub

26.01.2018

Alkohol i narkotyki

Odpowiedzialność karna za czyny związane z posiadaniem lub używaniem/nadużywaniem alkoholu i narkotyków

oraz inne najczęściej popełniane przestępstwa przez młodocianych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowy (2 godziny lekcyjne)

 

Pn 14.25-15.10

 

5.03.2018

oraz

12.03.2018

Śr 8.50-9.35

 

7.03.2018

oraz

14.03.2018

 

Śr 12.35-13.20

 

7.03.2018

oraz

14.03.2018

 

Czw 8.50-9.35

 

8.03.2018

oraz

15.03.2018

 

Cz13.30-14.15

 

8.03.2018

oraz

15.03.2018

 

Pt 8.00-8.45

 

9.03.2018

oraz

16.03.2018

 

Pt 10.40-11.25

 

9.03.2018

oraz

16.03.2018

 

Pt 12.35-13.20

Pt 13.30-14.15

 

9.03.2018

oraz

16.03.2018

 

Prawo konsumenckie

 

Pn 14.25-15.10

 

29.01.2018

lub

5.02.2018

 

Śr 8.50-9.35

31.01.2018

lub

7.02.2018

Śr 12.35-13.20

31.01.2018

lub

7.02.2018

Czw 8.50-9.35

 

01.02.2018

 

Czw 13.30-14.15

01.02.2018

 

Pt 8.00-8.45

 

02.02.2018

Pt 10.40-11.25

 

02.02.2018

Pt 12.35-13.20

 

Pt 13.30-14.15

 

02.02.2018

Prawo spadkowe

 

Pn 14.25-15.10

 

9.04.2018

lub

16.04.2018

 

Śr 8.50-9.35

 

11.04.2018

lub

18.04.2018

 

Śr 12.35-13.20

 

11.04.2018

lub

18.04.2018

 

Czw 8.50-9.35

 

12.04.2018

lub

19.04.2018

 

Cz13.30-14.15

 

12.04.2018

lub

19.04.2018

 

Pt 8.00-8.45

 

13.04.2018

lub

20.04.2018

 

Pt 10.40-11.25

 

13.04.2018

lub

20.04.2018

 

Pt 12.35-13.20

Pt 13.30-14.15

 

13.04.2018

lub

20.04.2018

 

Małżeństwo, rodzicielstwo i władza rodzicielska.

Odpowiedzialność osób nieletnich za czyny zabronione

Pn 14.25-15.10

 

7.05.2018

lub

14.05.2018

 

Śr 8.50-9.35

 

9.05.2018

lub

16.05.2018

 

Śr 12.35-13.20

 

9.05.2018

lub

16.05.2018

 

Czw 8.50-9.35

 

10.05.2018

lub

17.05.2018

 

Cz13.30-14.15

 

10.05.2018

lub

17.05.2018

Pt 8.00-8.45

 

11.05.2018

lub

18.05.2018

Pt 10.40-11.25

 

11.05.2018

lub

18.05.2018

Pt 12.35-13.20

Pt 13.30-14.15

 

11.05.2018

lub

18.05.2018

Prawo pracy –umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Pn 14.25-15.10

 

28.05.2018

lub

4.06.2018

Śr 8.50-9.35

 

30.05.2018

lub

6.06.2018

Śr 12.35-13.20

 

30.05.2018

lub

6.06.2018

Czw 8.50-9.35

 

7.06.2018

lub

14.06.2018

Cz13.30-14.15

 

7.06.2018

lub

14.06.2018

Pt 8.00-8.45

 

8.06.2018

lub

15.06.2018

Pt 10.40-11.25

 

8.06.2018

lub

15.06.2018

Pt 12.35-13.20

Pt 13.30-14.15

 

8.06.2018

lub

15.06.2018

Zasady dochodzenia roszczeń i rozpoznawania innych spraw przed sądem (postępowanie cywilne) – 2 godziny lekcyjne

Pn 14.25-15.10

 

8.01.2018

oraz

15.01.2018

 

Śr 8.50-9.35

 

10.01.2018

oraz 17.01.2018

Śr 12.35-13.20

 

10.01.2018

oraz 17.01.2018

Czw 8.50-9.35

 

11.01.2018

oraz

18.01.2018

Cz13.30-14.15

 

11.01.2018

oraz

18.01.2018

Pt 8.00-8.45

 

12.01.2018

oraz 19.01.2018

Pt 10.40-11.25

 

12.01.2018

oraz 19.01.2018

Pt 12.35-13.20

Pt 13.30-14.15

 

12.01.2018

oraz 19.01.2018

Odpowiedzialność za czyny zabronione

Proces karny (2 godziny lekcyjne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo w Internecie

 

Pn 14.25-15.10

 

30.10.2017

lub

6.11.2017

Śr 8.50-9.35

 

8.11.2017

Śr 12.35-13.20

 

8.11.2017

Czw 8.50-9.35

 

9.11.2017

Cz13.30-14.15

 

9.11.2017

Pt 8.00-8.45

 

3.11.2017

lub

10.11.2017

Pt 10.40-11.25

 

3.11.2017

lub

10.11.2017

Pt 12.35-13.20

 

 

Pt 13.30-14.15

 

3.11.2017

lub

10.11.2017

Alkohol i narkotyki

oraz inne najczęściej popełniane przestępstwa przez młodocianych

 

 

Śr 12.35-13.20

 

29.11.2017

lub

6.12.2017

 

 

Pt 8.00-8.45

 

1.12.2017

lub

8.12.2017