Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
02.10.2020

OŚWIADCZENIE PRASOWE W SPRAWIE III Nkd 147/20

02 października 2020 r. 

 

OŚWIADCZENIE PRASOWE W SPRAWIE III Nkd 147/20

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 01 października 2020 r. Sąd Rodzinny w Zielonej Górze podjął kolejne czynności w sprawie nieletniej.

Przedstawiono jej trzy zarzuty popełnienia czynów karalnych z art. 157 §1 k.k., tj. spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonych. Taka kwalifikacja prawna czynów oznacza, że sprawczyni nie będzie odpowiadała jak osoba dorosła (na zasadach przewidzianych w kodeksie karnym), lecz zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Ponadto zastosowano wobec niej środek tymczasowy o charakterze leczniczym. Bez zgody Sądu Rodzinnego nieletnia nie będzie mogła opuścić miejsca, do którego została skierowana.

Z uwagi na ustawowe wyłączenie jawności postępowań w sprawach nieletnich, dobro prowadzonego postępowania, w tym dobro nieletniej i pokrzywdzonych, Sąd nie może udzielić więcej informacji na temat tej sprawy.

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

SSR Tomasz Holeniewski 

« powrót