Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
26.01.2017

I Ns 2625/16

I Ns 2625/16

                                                                    

 

Ogłoszenie

 

 

 

  1. W Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w dniu 21-09-2016r. został złożony wykaz inwentarza po Janinie Banaszak, PESEL 30010504526, ostatnio stale zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Dąbrówki 44/7, zmarłej 16-05-2016r.

 

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 

  1. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy ) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

« powrót