Rodzina 500+

Modyfikacja systemu CCTV w czytelni w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Modyfikacja systemu  CCTV w czytelni w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 8.