Rodzina 500+

Obsługa szatni w budynku Sądu Rejonowego przy pl. Słowiańskim 2 w Zielonej Górze

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Obsługa szatni w budynku Sądu Rejonowego przy pl. Słowiańskim 2 w Zielonej Górze.