Rodzina 500+

Dostawa komputerów typ 1 dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Dostawa komputerów typ 1 dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze