Rodzina 500+

Zaproszenie do składania ofert na dostawę foteli obrotowych

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE ZAPRASZA do złożenia oferty na zadanie:

Dostawa krzeseł obrotowych do budynków Sądu Rejonowego w Zielonej

Górze opisanych w załączniku nr 2

W uzupełnieniu opisu do zaproszenia na dostawę foteli obrotowych :,, KONIECZNA JEST METALOWA PODSTAWA TS-02  CHROMOWANA "