Rodzina 500+

Wykonanie robót remontowych pom. archiwalnych budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Sąd Rejonowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Wykonanie robót remontowych pom. archiwalnych budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Uwaga: przedłużenie składania ofert do 10.10.2017r.