Rodzina 500+

Ponowne – dostawa urządzeń do filtracji powietrza z filtrami HEPA

Sąd Rejonowy zaprasza do złożenia oferty na zadanie "dostawa urządzeń do filtracji powietrza z filtrami HEPA"

Składanie ofert przedłużono do 28.08.2017