Rodzina 500+

Dostawa aparatów telefonii IP

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Dostawa aparatów telefonii IP.