Rodzina 500+

Dostawa urządzeń do filtracji powietrza z filtrami HEPA do budynków Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Dostawa urządzeń do filtracji powietrza z filtrami HEPA do budynków Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.