Rodzina 500+

Dzierżawa 2 ciemnych włókien światłowodowych w relacji Ul. Kożuchowska 8, Z.G –, Pl. Słowiański, Z.G

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Dzierżawa 2 ciemnych włókien światłowodowych w relacji Ul. Kożuchowska 8, Zielona Góra –, Pl. Słowiański, Zielona Góra.