Rodzina 500+

Usługi porządkowe przy ul. Kożuchowska 8 i pl. Słowiański 2

Usługi porządkowe:
I) sprzątania biur w budynku przy ul. Kożuchowskiej 8 (4 kondygnacje o powierzchni 799,90 m2) Sądu Rejonowego w Zielonej Górze,
II) utrzymania terenu wokół budynku przy ul. Kożuchowskiej 8 (o powierzchni 3059 m2) Sądu Rejonowego w Zielonej Górze,
III) utrzymania terenu wokół budynku przy pl Słowiańskim 2 (o powierzchni 550 m2) Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.