Rodzina 500+

Dostawa akcesoriów informatycznych, serwerowych oraz nośników danych

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dostawa akcesoriów informatycznych, serwerowych oraz nośników danych dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.