Rodzina 500+

: Zamówienie z wolnej ręki – Usługi porządkowe

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zamówienie z wolnej ręki – Usługi porządkowe pl. Słowiański 12 w Zielonej Górze.