Rodzina 500+

Wykonanie robót remontowych pom. informatycznych

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Wykonanie robót remontowych pom. informatycznych na poziomie -1 budynku  Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.