Rodzina 500+

Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przy pl. Słowiańskim 2.