Rodzina 500+

Montaż wokand elektronicznych w budynkach

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie:

Montaż wokand elektronicznych w budynkach Sądu Rejonowego w Zielonej Górze opisanych w załączniku nr 2

 

( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)